Bitcoin đột ngột tăng giá, vượt qua mức 4.000 USD – VietNamBiz – via CryptoCurrency News Headlines Today

Bitcoin đột ngột tăng giá, vượt qua mức 4.000 USD
VietNamBiz
Cách đây 24 giờ, đồng tiền điện tử này mới chỉ đang ở dưới 3.700 USD – mức cao nhất từ trước đến nay, thì bỗng đột ngột vượt qua mức 4.000 USD và không có dấu hiệu dừng lại. Tại tại thời điểm giao dịch bây giờ đang là $ 4,135.00. … Một lý do khác

and more »

Source link
Bitcoin đột ngột tăng giá, vượt qua mức 4.000 USD – VietNamBiz
Breaking News Videos: No News Videos Found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *